Home > Oversikt - ASIS Norway > ASIS-dagene 2006
[NO]
Møter/Kurs/Konferanser

Forberedelsene til ASIS-dagene 2006 som avholdes 28. og 29. august er i full gang.

 

Det er nedsatt en komité bestående av:  

·        Peter Vodrup (leder)

·        Bjørn K. Arntzen

·        Trond Henning Asmyhr

·        Henrik Seip

 

Innspill til komitèen om innhold eller foredragsholdere vil bli mottatt med stor takk.

 

 

Komitéen vil gi en redegjørelse om status for ASIS-dagene 2006 under medlemsmøtet 1. desember