Home > ASIS International
[NO]
ASIS International

ASIS er verdens største sikkerhetsorganisasjon
med 35 000 medlemmer over hele verden.

ASIS er en kilde til informasjon og kunnskap innen alle relevante securityområder.

ASIS er et globalt nettverk for de som arbeider med security. Medlemskapet er personlig.

ASIS Europe

Alle chapter i Europa tilhører ASIS Europe,
som ledes av en valgt Regional Vice President (RVP)

ASIS International ledes fra hovedkvarteret i Alexandria, USA

ASIS har sin opprinnelse i USA og ble grunnlagt i 1954

ASIS har egne organisatoriske enheter i en rekke land

Link til ASIS International